Predavatelj dr. Zlatko Šabič iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani nam na posnetku geografskega večera Ljubljanskega geografskega društva poskuša razložiti zapletene odnose med dvema velesilama Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Na predavanju so izpostavljeni položaj obeh držav v preteklosti, njuna ideologija, struktura moči ter vpliv geografskega dejavnika pri merjenju moči med njima.