S kratkimi ekskurzijami na doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstavimo različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani ali njeni bližnji okolici, ki jih običajna turistična vodenja praviloma prezrejo. Kratke ekskurzije so izvedene pod vodstvom izbranega strokovnjaka ali predstavnika obiskane ustanove. Ekskurzije so izvedene peš ali s kolesom in trajajo okrog 2 uri.

Preklicano

965_02

Funkcionalno degradirana območja v Ljubljani

Oddelek za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete je za projekt vzpostavitve državne evidence funkcionalno degradiranih območij pred kratkim prejel Fabianijevo priznanje. Na podlagi evidence so leta 2017 v Sloveniji pridobili prve celovite podatke in vpogled v razmere v funkcionalno razvrednotenem prostoru. Funkcionalno degradirana območja so opredelili na podlagi treh osnovnih kriterijev: opuščenosti, velikosti in časa opuščenosti. Dodali so jim še dva dopolnilna kriterija za opis razmer: fizično in okoljsko degradacijo. V Sloveniji so evidentirali 1081 tovrstnih območij v skupni površini 3422,7 ha, od tega kar 103 v Mestni občini Ljubljana. Na sprehodu skozi mesto nam bodo izvajalci projekta pobliže predstavili izbrana »ikonična« funkcionalno degradirana območja ter skupaj z nami razmišljali o njihovem razvojnem potencialu. 

Kratka ekskurzija

čet, 19. marec 2020

17:00

Zborno mesto: pred Filozofsko fakulteto, Aškerčeva 2

sodelavci Oddelka za geografijo Filozofske fakultete

5 € za člane, 7 € za nečlane

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (spela.conc@zrc-sazu.si; 01 4706 561). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2023 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si