S kratkimi ekskurzijami na doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstavimo različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani ali njeni bližnji okolici, ki jih običajna turistična vodenja praviloma prezrejo. Kratke ekskurzije so izvedene pod vodstvom izbranega strokovnjaka ali predstavnika obiskane ustanove. Ekskurzije so izvedene peš ali s kolesom in trajajo okrog 2 uri.
zemljepisni_muzej

Zemljepisni muzej

Zemljepisni muzej je maja 1946 na pobudo Antona Melika ustanovila vlada Ljudske republike Slovenije in je lani praznoval sedemdeset let obstoja. Muzej je danes posebna enota Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Zemljepisni muzej pridobiva, hrani in ureja kartografsko, slikovno in arhivsko geografsko gradivo ter pripravlja razstave, s čimer sodi med pomembne hranitelje geografske dediščine. Ogled muzeja bo namenjen spoznavanju muzejskega dela in njegovega gradiva. Spoznali bomo geografske in kartografske pripomočke iz preteklosti ter si ogledali nekaj tematskih razstav. Na originalnem arhivskem gradivu bomo preverili našo sposobnost orientiranja in na starih kartografskih prikazih poskušali prepoznati dele slovenskega ozemlja.

Zbirno mesto: pred dvorano Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, ob 16.30.

Število prijav je omejeno na 20 (prednost imajo člani LGD).

Kratka ekskurzija

tor, 14. februar 2017

16:30

dr. Primož Gašperič

Vstop prost

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (katja.brcar@oskaselj.si). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Zemljepisni muzej


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si