S kratkimi ekskurzijami na doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstavimo različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani ali njeni bližnji okolici, ki jih običajna turistična vodenja praviloma prezrejo. Kratke ekskurzije so izvedene pod vodstvom izbranega strokovnjaka ali predstavnika obiskane ustanove. Ekskurzije so izvedene peš ali s kolesom in trajajo okrog 2 uri.
zale

Ljubljanske Žale pod vodstvom dr. Petra Krečiča

Največ pozornosti bi posvetili Plečnikovemu kompleksu poslovitvenih objektov. Dogovorili se bomo z vodstvom Žal, da bi nam omogočilo sprehod po vsem območju Plečnikovih Žal od velikega portala ali propilej in osrednje molilnice, mimo posameznih mrliških vežic do delavnic. Vsaj nekaj vežic bi si ogledali tudi od znotraj. Sledil bi ogled izbranih nagrobnikov tako Plečnikovih kot del drugih pomembnejših avtorjev, denimo Dolinarjevih atlantov na Krekovem grobu, Kraljevih skulpturalnih rešitev, Ravnikarjeve kostnice idr. V novem delu pokopališča bi si ogledali spomeniški kompleks v SZ delu pokopališča s kenotafom in poslovitveni kompleks s krematorijem, ki je nastal kot alternativa Plečnikovemu v začetku osemdesetih let. Zasnoval ga je arhitekt Peter Kerševan s skupino arhitektov v Biroju 71. Zadnji del ogleda bi namenili novemu pokopališkemu kompleksu na zahodni strani Tomačevske ceste. Od zgodnjih osemdesetih let naprej ga po svojih načrtih gradi arhitekt Marko Mušič. Prvotna zasnova je doživela nekaj pomembnih sprememb. Kmalu po končani kratki vojni za Slovenijo je ob vhodnem robu kompleksa pod velikansko umetno gomilo za raztros pepela zasnoval nacionalni spomenik, posvečen vsem padlim v tej vojni. V zadnjih letih je kompleks razširil z novimi grobnimi polji proti jugu in bo delo še nadaljeval. Ob zadnjem grobnem polju na južni strani Mušičevih Žal se bo naš ogled tudi končal.  

Avtor fotografije: MelkiaD, Flickr; https://www.flickr.com/photos/22653776@N05/2365498707

Kratka ekskurzija

sob, 26. februar 2011

09:00

Plečnikove Žale

dr. Peter Krečič

4 EUR

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (katja.brcar@oskaselj.si). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Plečnikove Žale


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si