S kratkimi ekskurzijami na doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstavimo različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani ali njeni bližnji okolici, ki jih običajna turistična vodenja praviloma prezrejo. Kratke ekskurzije so izvedene pod vodstvom izbranega strokovnjaka ali predstavnika obiskane ustanove. Ekskurzije so izvedene peš ali s kolesom in trajajo okrog 2 uri.
ljubljana-3437464_1280

Ogled Plečnikove Ljubljane izven strogega mestnega središča

Plečnikova Ljubljana se deli na notranji, po Plečniku preoblikovani del ožjega mestnega jedra Ljubljane in na zunanji del. Če moremo pri notranjem delu opazovati njegove povezane poteze, mrežo ulic in trgov, v katero umešča svoje pomembne stavbe in spomenike, njegova dela v zunanjem delu nimajo tako čvrste urbanistične povezave. Stojijo nekako samostojno brez otipljivega urbanističnega konteksta. Tega je sicer Plečnik zasnoval, še zdaleč pa se ni uresničil v tolikšni meri kot notranji. Meja med notranjim in zunanjim delom poteka nekako po Fabianijevi urbanistični delitvi Ljubljane: notranji krog opredeljuje njegova krožna cesta. Zunaj tega kroga, onkraj tirnih naprav se razteza zunanji del, ki ga je Fabiani deloma zajel s svojim urbanističnim načrtom za Bežigrad (1899), Plečnik pa dopolnil še za Šiško in širši zahodni del mesta (1928).

Naša pot se začne pri sv. Jerneju v Šiški, kjer si ogledamo, kako je Plečnik preoblikoval zunanjščino cerkve in stopnišče ob njej. Po tem bomo vstopili v avtobus, ki nas bo popeljal po naslednjih postajah na poti. Naslednja je cerkev sv. Frančiška v Šiški, ki si jo ogledamo tako od zunaj kot od znotraj. Sledi cerkev sv. Cirila in Metoda z ogledom zunanjščine in notranjščine, od tod pa naredimo kratek sprehod do križišča Vodovodne s Samovo, kjer se nam bo odprl pogled na Stadion, ki pa je zaprt in si ga v notranjosti ne bomo mogli ogledati. Sledi ogled zunanjščine Baragovega semenišča, če bo priložnost za hip pogledamo še, kako je Tone Bitenc Plečnika dopolnil v notranjščini (tu mislim predvsem na Festivalno dvorano in stopnišče z zahodnim vstopom). V kompleksu Žal si ogledamo veliki portal, vežice in delavnice. Pri vodstvu Žal si je mogoče izposlovati je tudi ogled osrednje molilnice in še kakšne vežice. Končna postaja je sv. Mihael na Barju. Cerkev si ogledamo od zunaj in od znotraj.

Kratka ekskurzija

sob, 27. februar 2010

10:00

cerkev sv. Jerneja

dr. Peter Krečič

10 EUR

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referentko za kratke ekskurzije (katja.brcar@oskaselj.si). Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentki na ekskurziji. V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Celovška cesta 63


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si