Celodnevne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah so namenjene terenskemu spoznavanju ter celostni predstavitvi izbrane pokrajine. Izvedene so pod vodstvom izbranega strokovnjaka, ki ga odlikuje poglobljeno poznavanje pokrajine, po čemer se razlikujejo od »klasičnih« izletov turističnih agencij. V želji po čim bolj pestri in doživeti izkušnji so ekskurzije zasnovane tako, da se poleg avtobusnega prevoza del poti opravi peš.
Litija

Na obisk v Srce Slovenije

Pot nas bo iz Ljubljane vodila proti vzhodu po dolini reke Save. V spodnjem Hotiču se nam bo pridružila lokalna turistična vodnica, ki nam bo preko dneva s svojo razlago približala utrip območja, ki je poimenovano Srce Slovenije.

Najprej se bomo ustavili v Vačah, ki so dobile naziv trg že v 15. stoletju. Ogledali si bomo morsko fosilno obalo in se sprehodili do geološkega stebra, ki ga je izdelal domačin, geolog po izobrazbi in duši. Vas pa je najbolj znana po najdbi situle iz železne dobe.

Nadaljevali bomo z vožnjo do zaselka Slivna, kjer od leta 1982 stoji pomnik, ki predstavlja Geometrično središče Slovenije in je prostor slovenskih simbolov, večstoletnega prizadevanja za obstoj in razvoj ter zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru.

Program bomo nadaljevali z vožnjo do mesta Litija, kjer si boste ogledali Mestni muzej Litija, ki zbira, ohranja, skrbi in preučuje predmete premične dediščine z območja občine Litija. Stalne razstave prikazujejo prometno (južna železnica, plovba po Savi) in rudarsko (rudnik Sitarjevec) zgodovino Litije.

Po ogledu muzeja se najprej ustavimo na kosilu, nato pa bomo odšli na ogled izvoznega rova rudnika Sitarjevec Litija, ki je sodobni podzemni muzej. Izkoriščanje rude na območju Sitarjevca s presledki poteka že vsaj 4000 let, kar dokazujejo železnodobna arheološka najdišča v bližini. V srednjem veku so v rudniku izkoriščali predvsem svinčevo in živosrebrovo rudo. V vmesnem času do 19. stoletja je bil rudnik zaprt, ko začnejo z izkoriščanjem svinčeve in živosrebrove rude, v manjšem obsegu pa tudi cinkove, bakrove in železove rude. V Litiji so za taljenje izkopane rude zgradili topilnico, ki je zaradi izpustov škodljivih snovi povzročala številne težave prebivalstvu in okolju. Zaradi nizke vsebnosti kovin v izkopani rudi in zdravstvenih težav rudarjev zaradi silikoze pljuč so rudnik leta 1965 zaprli. Rudnik sodi med polimineralna rudišča, kjer najdemo vsaj 60 različnih mineralov. Posebnost so limonitne kapniške strukture, ki lahko zrastejo tudi do 5 cm na leto.

Ekskurzijo bomo zaključili v vasi Breg pri Litiji z ogledom zbirke savskih prodnikov in razstave o pticah, ki živijo ob reki Savi. Na območju Litije Sava močno zmanjša hitrost, zato nastajajo večja prodišča. Razstavljenih je več kot 300 različnih in edinstvenih prodnikov, ki so zbrani iz prodišč od sotočja Ljubljanice in Save do Litije.

Okvirna pot: Ljubljana – Vače – Slivna – Litija – Rudnik Sitarjevec – Breg pri Litiji – Ljubljana

Cilj: Spoznati industrijsko in geološko dediščino v okolici Litije

Hoja: 1,5 km

Zahtevnost hoje: 1 od 5

Datum: 14.10.2023

Odhod: ob 8:00 iz Ljubljane (parkirišče pred dvorano Tivoli)

Doplačila: Kosilo okoli 12 €/osebo, Mestni muzej Litija in zbirka savskih prodnikov 4 €/osebo, Rudnik Sitarjevec Litija 7 €/osebo

 

Vir slike: https://visitlitija.si/

Ekskurzija

sob, 14. oktober 2023

08:00

Barbara Hauptman, geografinja, lokalna turistična vodnica

25 € za člane LGD, 35 € za nečlane, 10 € za člane DMGS

Prijave na ekskurzije sprejemamo prek spletnega obrazca. Povezavo nanj najdete v opisu vsake ekskurzije v desnem stolpcu: gumb »Prijava na ekskurzijo«. V primeru, da prijavljate več udeležencev, morate postopek ponoviti za vsako osebo posebej. V primeru težav lahko kontaktirate referenta za ekskurzije (marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si; 01 4706 552). 

Prijava na ekskurzijo je veljavna le v primeru pravočasnega plačila. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov35 evrov za nečlane in 10 evrov za člane DMGS (*Pri ekskurzijah v tujino je cena za vse tri kategorije višja za 5 evrov). Znesek nakažite na transakcijski račun:

SI56 6100 0002 1299 316, BIC: HDELSI22
Ljubljansko geografsko društvo
Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Namen plačila: IME EKSKURZIJE

Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče. Cena ne zajema stroškov prehrane.

PRIJAVNI POGOJI

  1. Prijava in plačilo morata biti izvedena vsaj 3 dni pred ekskurzijo (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).
  2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
  3. Če se odjavite pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. V nasprotnem primeru lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
  4. Odhod bo zaradi programa ekskurzije in zakonsko omejenega delovnega časa voznika avtobusa ob zapisani uri. Na zamudnike ne bomo čakali.
  5. Ekskurzije se udeležite le, če ste zdravi! 

V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Zborno mesto

Parkirišče Tivoli


Image

Kontakt

Naslov: Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, p.p. 306

Telefon: 01 470 65 43
Elektronski naslov: lgd.posta@gmail.com

TRR: IBAN SI56 6100 0002 1299 316
DŠ: 23165294 (ni davčni zavezanec)
MŠ: 5267587000

Uporabne povezave

© 2024 Ljubljansko geografsko društvo. Izdelava spletne strani: www.dpoint.si