Zgodovina

Zametki Ljubljanskega geografskega društva segajo v daljno leto 1922. Takrat je nastalo Slovensko geografsko društvo, ki je bilo podlaga za vse geografske stanovske organizacije, ki so nastajale po regionalnem ključu. Z reorganizacijo delovanja Slovenskega geografskega društva je bila leta 1960 ustanovljena njegova podru­žnica v Ljubljani, ki se je kmalu preimenovala v Ljubljanski aktiv. Iz slednjega je leta 1984 tudi formalnopravno izšlo Ljubljansko geografsko društvo, kot ga poznamo danes. Leta 2014 smo ob praznovanju 30-letnice društva pripravili pregled delovanja od njegove ustanovitve dalje.

prijava