Vodniki

V zbirki izhajajo vodniki s tematsko obarvanih ekskurzij, ki jih po slovenskih pokrajinah vsako leto organizira Ljubljansko geografsko društvo, in vodniki po tujih deželah, ki jih obiščejo udeleženci tradicionalnih prvomajskih ekskurzij. Priročniki so kljub strokovni poglobljenosti namenjeni tudi negeografom, ki bi radi izvedeli kaj več o ciljih svojih potovanj, saj so v opisih poleg standardnih orisov temeljnih naravno- in družbenogeografskih značilnosti predstavljeni tudi podrobni itinerarji.

Vodnike lahko naročite pri Založbi ZRC.

 

Slovenija VII

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedila: posamezni prispevki Magda Grobelšek, Ana Vovk Korže, Martina Košar, Gregor Kovačič, Marjan Luževič, Adrijana Perkon, Matjaž Ravbar, Miha Staut, Matija Zorn

Vsebina: Banjšice, Selška dolina, Obsotelje in Kozjansko, Dravinjska dolina, Zahodno Goričko, Pivka, Istra

 

 

Zamejska Koroška

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedila: Andrej Bandelj, Jože Mihelič, Jernej Zupančič

Vsebina: Ziljska dolina, Beljak z okoliškimi jezeri, Karavanke in Rož, Celovec in Gosposvetsko polje, južna pobočja Svinške planine in Velikovško čezdravje, Podjuna, Labotska dolina, zgodovinski kraji severne Koroške, območje pogorja Nockberge

 

 

Mjanmar

Urednik: Drago Kladnik

Avtorica besedila: Tatjana Marn

Vsebina: V vodniku so predstavljene naravnogeografske značilnosti, zgodovina, politična podoba, prebivalstvene značilnosti, kultura in kulinarika ter gospodarstvo. Poleg tega je opisana priporočena desetdnevna pot s postanki.

 

 

Irska

Urednik: Drago Kladnik

Avtorja besedila: Peter Kumer, Jerneja Milost

Vsebina: V vodniku so predstavljene temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovina tega zelenega otoka,  poleg tega pa je tudi podrobno opisana tudi priporočena pot s številnimi postanki ob turističnih znamenitostih, narodnih parkih in v mestih.

 

Videmsko

Urednik: Drago Kladnik

Avtorja besedil: Anredj Bandelj, Primož Pipan

Vsebina: Vzhodne Nadiške doline, Čedad in dolina Nadiže, Južna pobočja Matajurja, Pradol in Robidišče, Terske doline, Videm z okolico, Rezija, Kanalska dolina, Karnija, Popotresna obnova Furlanije.

 

 

Slovenija VI

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedil: Franc Malečkar, Aljaž Celarc, Tea Erjavec, Miha Krofel, Grega Žorž, Brigita Gregorčič, Martina Pečnik Herlah, Matija Zorn

Vsebina: Po Tigrovski poti in čez Bržanijo v Istro, Breginjski kot, Velike zveri dinarskih gozdov na Menišiji, Alpski zid, Kostel in Osilnica, Dobrovlje in Zadrečka dolina, Ujme v Pokokrju in Zgornji Savinjski dolini

Kalifornija

Urednik: Drago Kladnik

Avtorja besedila: Blaž Repe, Robert Brus

Vsebina: V vodniku so predstavljene temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovina Kalifornije,  poleg tega pa je tudi podrobno opisana priporočena pot s številnimi postanki ob turističnih znamenitostih, narodnih parkih in mestih.

 

Slovenija V

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedila: Vesna Zagoda Peperko, Martina Pečnik Herlah, Rok Ciglič, Anton Zelenc,  Franc Malečkar, Tanja Žnidaršič, Mateja Pirman, Lavinia Hočevar

Vsebina: Izviri življenja Rogaške Slatine, Solčavsko, Pohodniška ekskurzija po Golteh, Kočevska – med praksami zgodovine in izzivi prihodnosti, Idrija z okolico, Po stezah graničarjev in skozi kamnolome Miljskega polotoka, Podeželje Koprskega primorja – možnost ponovne oživitve, Piran in Sečoveljske soline

Šrilanka

Urednik: Drago Kladnik

Avtor besedila: Matjaž Napokoj

Vsebina: V vodniku so predstavljene temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovina te otoške države,  poleg tega pa je tudi podrobno opisana priporočena pot.

 

 

Tržaško in Goriško

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedila: Andrej Bandelj, Samo Pahor, Aldo Rupel

Vsebina: V vodniku so predstavljene ekskurzije, izvedene v južnem delu slovenskega zamejskega prostora v Italiji, v trikotniku med dolino Glinščice, Gradeško laguno in Goriškimi brdi.

 


Jemen

Urednik: Drago Kladnik

Avtor besedila: Bojan Erhartič

Vsebina: Vodnik Jemen predstavlja temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovino države na skrajnem jugu Arabskega polotoka.

 


Libija

Urednik: Drago Kladnik

Avtor besedila: Matjaž Napokoj

Vsebina: Vodnik Libija predstavlja temeljne naravno- in družbenogeografske značilnosti ter zgodovino sredozemske in puščavske države na severu Afrike.

 


Zamejska Hrvaška

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedila: Ksenija Bašić, Marijan Biruš, Neven Bočić, Daniel Bogešić, Brigita Gregorčič, Milan Ilić, Aleksandar Lukić, Hrvoje Šlezak, Vedran Prelogović

Vsebina: V vodniku Zamejska Hrvaška je predstavljenih osem ekskurzij: Medžimurje, Hrvaško Zagorje, Zagrebška aglomeracija, Žumberška gora, Severni del Karlovške županije, Porečje Čabranke, Reška aglomeracija, Čičarija, Notranja hrvaška Istra, Zahodna hrvaška Istra.

Slovenija IV

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedil: Monika Bekovič Krašovec, Naja Marot, Marjan Ravbar, Nataša Ravbar, Aleš Smrekar, Matija Zorn

Vsebina: Predstavljene so ekskurzije: po Posočju na odseku med Drežniškim kotom in Ajdovščino, Goriškem polju z Renškimi dobravami in Goriškim krasom, Žirovskem vrhu, Savski ravni, Smrekovškem pogorju, v Laško in bližnjo okolico ter po dolinah Sopote in Hinje.

Slovenija III

Urednik: Drago Kladnik

Avtorji besedil: Tomaž Hartman, Nenad Jelenčič, Marjeta Jerič, Irena Rejec Brancelj, Ana Vovk Korže

Vsebina: Prekmurje, S kolesom po Beli Krajini, Naj tu ostane pragozd – gozdni rezervati na Kočevskem, Bloška planota in Vidovski hribi, Baška grapa, Koprsko primorje

 

Ciper

Urednik: Drago Kladnik

Avtorica: Monika Krašovec Benkovič

Vsebina: naravnogeografske značilnosti, zgodovina, prebivalstvo, gospodarstvo in priporočena pot

 

 

Maroko

Urednik: Drago Kladnik

Avtorica besedila: Katja Vintar Mally

Vsebina: naravnogeografske značilnosti, zgodovina, Zahodna Sahara, prebivalstvo, gospodarstvo, okoljski problemi

 

 

Slovenija II

Slovenija IIUrednik: Drago Kladnik

Vsebina:
Nataša Ravbar: Kolesarjenje po matičnem krasu
Monika Benkovič Krašovec: Regionalna geografija Brkinov
Aleš Smrekar: Notranjsko podolje od Babnega do Cerkniškega polja
Marjan Ravbar: Suha krajina
Naja Marot: Ekskurzija v Zasavje
Matija Zorn: Dobraški podori

Kirgizistan

KirgizistanUrednik: Drago Kladnik

Avtorji besedil: Matej Gabrovec, Simon Kušar, Matjaž Mihelčič, Irena Mrak, Irena Rejec Brancelj, Jernej Zupančič.

Vsebina: Geološka zgradba in relief, značilnosti podnebja in vodovja, Prsti, rastlinstvo in živalstvo, političnogeografski oris, sufizem, prebivalstvo, gospodarstvo, okoljski problemi.

 

Slovenija

SlovenijaUrednik: Drago Kladnik

Avtorji besedil: Matej Gabrovec, Irena Mrak, Mitja Prelovšek, Tereza Černigoj, Barbara Požar, Urška Eniko, Maja Topole, Anton Polšak, Blaž Komac

Vsebina: Triglavski ledenik, Tematska pot Konšca, naravnogeografske značilnosti kraške planote Snežnik, regionalnogeografske značilnosti Poljanske doline in Žirovske kotline z obrobjem, Mirnska dolina, nekatere regionalnogeografske značilnosti Kozjanskega, drobirski tok pod Mangartom.

Bolgarija

BolgarijaUrednik: Drago Kladnik

Avtorica besedila: Monika Benkovič

Vsebina: naravnogeografske značilnosti, zgodovinski pregled, prebivalstvo in poselitev, gospodarstvo, priporočena pot

 

 

Iran

IranUrednik: Matej Gabrovec

Avtorji besedil: Anton Brancelj, Martin Detela, Borut Drobnjak, Urška Eniko, Matej Gabrovec, Biserka Jagodič, Antonija Liberšar, Matjaž Mihelčič, Mitja Pušnik, Irena Rejec Brancelj, Peter Repolusk, Veronika Rot Gabrovec, Marjeta Vidmar

Vsebina: relief, podnebje, rastlinstvo in živalstvo, vode, prebivalstvo in poselitev, opis poti, perzijske številke

Irska

IrskaUrednik: Matej Gabrovec

Avtorji besedil: Colin Thomas, Matej Gabrovec, Veronika Rot

Vsebina: geografske značilnosti in zgodovinski razvoj Irske, naravnogeografske značilnosti, zgodovina, prebivalstvo, urbanizacija, irski jezik, religija, gospodarstvo, opis poti

 

Sirija

Sirija skenUrednik: Matej Gabrovec

Besedila: Anton Brancelj, Matej Gabrovec, Marjeta Hočevar, Biserka Jagodič, Matjaž Mihelčič, Irena Rejec Brancelj, Veronika Rot Gabrovec, Mirsad Skorupan, Jože Žumer

Vsebina: relief, podnebje, prsti in rastje, živalstvo, zgodovina, prebivalstvo, gospodarstvo, verstva, opis poti

Kozjak, Rogaška Slatina in Boč, Kraški rob

Kozjak, Rogaška Slatina in Boč, Kraški robUrednika: Matej Gabrovec, Marjeta Hočevar

Avtorji besedil: Tomaž Verbič, Matjaž Reisner, Zdenka Felicijan

Vsebina:
Ekskurzija na Kozjak; uvod, strukturni elementi v metamorfnih kameninah, kemično preperevanje, magmatske in sedimentne kamenine ob poti na Kozjak, opis poti
Ekskurzija v Rogaško Slatino in Boč; uvod, andezitni vulkanizem v Sloveniji, mineralne vode v Sloveniji, opis poti
Ekskurzija na Kraški rob; uvod, glavne strukturne značilnosti Kraškega roba, opis poti

prijava