Izvršni odbor

Primož Pipan

predsednik društva

 

primoz.pipan@zrc-sazu.si

01 470 63 59

Primož PipanPrimož Pipan je študiral geografijo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 2004. Izkušnje s področja društvenega delovanja si je nabiral že v študentskem obdobju, ko se je kalil v Društvu mladih geografov Slovenije ter v Evropskemu združenju študentov geografije EGEA. Podiplomski študij Geografije kontaktnih prostorov je nadaljeval na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je leta 2011 doktoriral. V istem obdobju je bil mladi raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, kjer kot znanstveni sodelavec nadaljuje z raziskovalnim delom. Med letoma 2005 in 2014 je bil pri Ljubljanskem geografskem društvu referent za ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu. Od leta 2014 je predsednik društva.


Lucija Lapuh

blagajničarka

lucija.lapuh@fis.unm.com

Lucija LapuhLucija Lapuh prihaja iz Slovenskih Konjic. Leta 2016 je doktorirala na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Ekonomskogeografsko vrednotenje prožnosti regij v času recesije. Leta 2010 je na istem oddelku diplomirala z nalogo Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije. Bila je mlada raziskovalka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. V študentskih letih je bila aktivna članica Društva mladih geografov Slovenije in Evropskega združenja študentov geografije EGEA. Lucija Lapuh je od marca 2013 blagajničarka Ljubljanskega geografskega društva. Zaposlena je kot raziskovalka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu na Inštitutu za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju. Lucija je turistična vodnica, rada ima aktivno preživljanje prostega časa v naravi, glasbo, rada potuje, se druži s prijatelji in sorodniki.

 

Tajan Trobec

tajnik

 

tajan.trobec@ff.uni-lj.si

01 241 12 42

Tajan TrobecTajan Trobec je na mestu tajnika LGD od leta 2009. Leta 2007 je diplomiral na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z delom Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih pretokov v Sloveniji. Leta 2008 se je na Oddelku za geografijo tudi zaposlil ter vpisal podiplomski študij. Opravlja delo asistenta pri predmetih hidrogeografija in pedogeografija z biogeografijo. V študentskih letih je bil aktiven član ter podpredsednik Društva mladih geografov Slovenije. V prostem času se najraje ukvarja z različnimi športi (jadranje, windsurfing, kajak, ribolov, smučanje, tek na smučeh, ...), katerih skupni imenovalec je voda v različnih agregatnih stanjih. Ni presenečenje, da je predmet njegovega nadaljnjega študija in preučevanja ravno voda.

 

Jani Kozina

referent za predavanja

 

jani.kozina@zrc-sazu.si

01 200 27 14

Jani KozinaJani Kozina se je rodil leta 1984 v Ljubljani. Po končani gimnaziji v Želimljah je leta 2003 vpisal študij geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2008 diplomiral z nalogo Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije Slovenije. Leta 2006 se je raziskovalno usposabljal na Inštitutu za antropološke in prostorske študije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, med letoma 2007 in 2009 pa na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Leta 2009 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Prosti čas izkoristi za vse vrste športa, od nogometa, košarke, badmintona, teka, kolesarjenja in alpinizma do plesa ter šaha. V veliko veselje pa mu je tudi popotništvo s poudarkom na gorski pokrajini. V Ljubljanskem geografskem društvu od leta 2010 skrbi za organizacijo potopisnih predavanj.

 

Peter Kumer

referent za ekskurzije po Sloveniji

 

peter.kumer@zrc-sazu.si

01 470 63 70

Peter Kumer prihaja z Idrijskega. Po študijski izmenjavi na Irskem se je vrnil v Ljubljano in diplomiral z nalogo Socialno-geografske posledice prostorske segregacije v Belfastu. Med študijem se je udeležil intenzivnega programa Erasmus na Cipru, organiziral izmenjavo s študenti iz Iasija in sodeloval pri številnih projektih Društva mladih geografov Slovenije. Veliko je tudi prostovoljil, doma in v tujini. Leta 2010 se je v Vojvodini v Srbiji pridružil skupini, ki je ustanovila mrežo Young Citizens Danube Network in z njo sodeloval dve leti. Je član upravnega odbora mladinske sekcije Društva za ZN za Slovenijo. Preden je postal mladi raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, je stažiral v Baltimoru pri organizaciji Baltimore Office of Promotion & The Arts. Trenutno piše doktorsko disertacijo na temo upravljanja z malimi gozdnimi posestmi. Obožuje sir in fotografijo (izdelal si je tudi lasten »pinhole« fotoaparat), zaljubljen je v New York in tek. V prostem času je filmofil, rad bere, spoznava zanimive ljudi, potuje, občasno pa tudi surfa na valovih.

 

Tanja Koželj

kartografinja

 

tanjakozelj@gmail.com

01241 12 54

Tanja KoželjTanja Koželj se je rodila leta 1978 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je vpisala na študij geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2005 diplomirala na temo prometa v Ljubljani. Pet let je nato sodelovala pri pripravi strokovnih podlag in prostorskih aktov za različne slovenske občine. Od leta 2010 je zaposlena na Oddelku za geografijo ko samostojna strokovna sodelavka. V prostem času rada spoznava kulinarične dobrote Slovenije, nabira zelišča in išče zaklade. V Ljubljanskem geografskem društvu je od leta 2011, sprva je bila referentka za geografske večere in prvomajsko ekskurzijo, od leta 2015 pa je kartografinja.


Jernej Tiran

referent za kratke ekskurzije

 

jernej.tiran@zrc-sazu.si

01 200 27 20

Jernej Tiran Jernej Tiran se je rodil leta 1985 v Ljubljani. Leta 2010 je končal študij geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in za diplomsko delo prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2011 je na isti fakulteti vpisal še doktorski študij in postal mladi raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, kjer je zaposlen še danes. Leta 2015 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na temo kakovosti bivalnega okolja v slovenskih mestih. Je zaprisežen urbani kolesar (tudi član Ljubljanske in Slovenske kolesarske mreže), aktiven pa je tudi na področju prometne varnosti, kjer zastopa interese civilne družbe. Podobno kot njegovi geografski kolegi rad potuje in se ukvarja s športom, še posebej košarko in badmintonom. Je odličen poznavalec in strasten nabiralec gob, pomembno mesto v njegovem življenju pa imata tudi glasba in zborovsko petje. LGD-ju se je pridružil leta 2011; sprva je bil referent za geografske večere, od leta 2013 pa je zadolžen za organizacijo kratkih ekskurzij.


Tomaž Gorenc

referent za geografske večere

gorenc.tomaz1@gmail.com

01 241 12 42

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaž Gorenc prihaja iz Ljubljane. Leta 2013 je diplomiral na Oddelku za geografijo in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Za diplomsko nalogo z naslovom Vloga naravnih virov v socialno-ekonomskem razvoju Angole je prejel tudi Prešernovo nagrado. Tematsko ga najbolj zanima raba naravnih virov in regionalna geografija. Od leta 2014 deluje kot strokovni sodelavec za trajnostni razvoj v nevladni organizaciji No Excuse Slovenija in kot asistent na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. V študentskih letih je bil aktiven pri številnih prostovoljskih in mladinskih projektih. V prostem času se rad ukvarja s športom, zahaja v naravo ter raziskuje kraje v Sloveniji in tujini. Od leta 2015 v LGD-ju deluje kot referent za geografske večere.

 

Rok Godec

referent za fotografijo in predstavnik učiteljev geografije

 

rok.godec@oskaselj.si

 

Rok GodecRok Godec je rojen leta 1978 in prihaja iz Ljubljane. Leta 2005 je diplomiral na Oddelku za geografijo in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2004 se je zaposlil na OŠ Polje v Ljubljani, po odcepitvi OŠ Kašelj pa je začel delati na slednji. Tam poučuje geografijo, zgodovino in turistično vzgojo ter vodi interesno dejavnost digitalna fotografija. Poseben izziv so mu nadarjeni učenci, ki jih je potrebno motivirati, da dosežejo več. V prostem času se rad ukvarja s fotografijo. Je član fotografskega društva Janz Puhar iz Kranja in deluje v izvršnem odboru Fotografske zveze Slovenije kot referent za delo z mladimi. V zadnjih letih je prejel že več kot 100 nagrad na domačih in mednarodnih fotografskih salonih. Fotografijo v zadnjem čau uspešno združuje z novim hobijem - geocaching.


prijava