Povezave

Geolista

Geolista je bila ustanovljena še v prejšnjem stoletju na Ilešičevih dnevih na pobudo Jožeta Žumra. Gre za seznam več kot 700 elektronskih naslovov geografov po izobrazbi in po srcu, ki delajo na šolah, fakultetah, inštitutih in drugje ali pa še študirajo. Člani Geoliste prejemajo kratka elektronska sporočila o geografiji in njenih dejavnostih (predavanja, nove publikacije, seminarji, mednarodno sodelovanje, ekskurzije) in na Geolisti lahko tudi objavljajo, sporočajo in sprašujejo. Za včlanitev ali izpis z Geoliste je treba zgolj poslati kratko sporočilo skrbniku Blažu Repetu na elektronski naslov blaz.repe@ff.uni-lj.si

 

Geografske ustanove v Sloveniji

Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

http://geo.ff.uni-lj.si/

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

http://giam2.zrc-sazu.si/

Društvo učiteljev geografije Slovenije

http://www.drustvo-dugs.si/

prijava