O društvu

Ljubljansko geografsko društvo (LGD) je stanovska organizacija, ki združuje geografe in geografinje, študente in študentke geografije, kakor tudi vse ljubitelje geografske stroke, zlasti iz osrednjega dela Slovenije. Ljubljansko geografsko društvo deluje pod tem imenom in v obstoječi organizacijski obliki od leta 1984, čeprav segajo njegove korenine v daljno leto 1922, ko je bil ustanovljen njegov predhodnik, Geografsko društvo Slovenije. V skoraj devetdesetih letih se je omenjena organizacija večkrat preoblikovala, ljubljansko društvo pa je prevzelo povezovalno vlogo za geografe s širšega ljubljanskega območja in postalo član pozneje ustanovljene Zveze geografov Slovenije (krovne geografske organizacije v Sloveniji).

Namen LGD je razvijanje geografske znanosti in geografskega izobraževanja, uveljavljanje geografije v družbi, strokovno izobraževanje članov in popularizacija geografskih spoznanj. LGD zato organizira številne dejavnosti preko celega leta: potopisna predavanja, geografske večere, celodnevne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah, večdnevno ekskurzijo v tujino in krajše oglede geografskih zanimivosti v Ljubljani in bližnji okolici. Svojim članom pošiljamo kakovostno geografsko čtivo (Geografski obzornik, vodničke opravljenih ekskurzij in druge priložnostne publikacije) in jih o dogodkih pravočasno obveščamo z navadno in elektronsko pošto.

prijava