Kratke ekskurzije

Kratke ekskurzije so ena od društvenih dejavnosti z najkrajšim stažem. Z njimi želimo na zanimiv, doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstaviti različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani in njeni bližnji okolici.

____________________________________________________________

PRIJAVE
Prijave na kratke ekskurzije so obvezne in jih sprejemamo na elektronskem naslovu jernej.tiran@zrc-sazu.si. Prijavo je zaenkrat mogoče oddati tudi prek telefonskega odzivnika (01 200 27 30). Prosimo, da ob prijavi navedete svoje ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Če ni drugače navedeno, je število prijav omejeno na 25, pri čemer je upoštevan vrstni red prijav.

____________________________________________________________

CENA
Če ni drugače navedeno, finančni prispevek za izvedbo ekskurzije znaša 4 € za člane LGD ter 6 € za nečlane. Znesek poravnate pri referentu pred začetkom ekskurzije.

____________________________________________________________

KRATKE EKSKURZIJE JESEN 2017

6. september 2017, Nevid(e)na brezdomna Ljubljana

Tura, ki jo društvo Kralji ulice prireja že okoli štiri leta, vključuje ključne zapike brezdomcev, znana zbirališča, najbolj donosne žicarske točke in varna zavetja, kjer lahko prenočijo in dobijo topel obrok: od Poljanske ceste do Cukrarne, Metelkove in prostorov Kraljev ulice na Pražakovi. Z vodniki z izkušnjo brezdomstva bomo imeli priložnost spoznati Ljubljano skozi drugačne oči, poti in osebne zgodbe.

Zbirno mesto: 17.00, Robbov vodnjak.

Trajanje: do dve uri.

Število udeležencev: do 20.

Cena: 8 €, 6 € za brezposelne.

 

Druga polovica oktobra* 2017: Gasilska brigada Ljubljana

Gasilska brigada Ljubljana je bila ustanovljena leta 1922 in je najstarejša poklicna gasilska enota v Sloveniji. Od leta 1960 deluje na lokaciji za Bežigradom in letno opravi okrog 2000 intervencij. Izvedeli bomo več o gasilski postaji, njenem delovanju in tehniki: vozilih in priklopnikih, opremi za gašenje in reševanje ter nedavno prenovljeni telefonski centrali.

Zbirno mesto: 17.00, Vojkova cesta 19.

Trajanje: okrog ura in pol.

Število udeležencev: do 20.

Cena: brezplačno za člane, 3 € za nečlane.

* Točen datum bo prek društvenih komunikacijskih kanalov sporočen naknadno. Iz operativnih razlogov si Gasilska brigada pridružuje pravico predčasnega preklica obiska. Zaradi nepredvidljivih razlogov obstaja možnost prekinitve vodenja tudi v času obiska.

prijava