Kratke ekskurzije

Kratke ekskurzije so ena od društvenih dejavnosti z najkrajšim stažem. Z njimi želimo na zanimiv, doživet, poljuden in hkrati strokoven način predstaviti različne lokacije, objekte in znamenitosti v Ljubljani in njeni bližnji okolici.

____________________________________________________________

PRIJAVE
Prijave na kratke ekskurzije so obvezne in jih sprejemamo na elektronskem naslovu jernej.tiran@zrc-sazu.si. Prijavo je zaenkrat mogoče oddati tudi prek telefonskega odzivnika (01 200 27 30). Prosimo, da ob prijavi navedete svoje ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Če ni drugače navedeno, je število prijav omejeno na 25, pri čemer je upoštevan vrstni red prijav.

____________________________________________________________

CENA
Če ni drugače navedeno, finančni prispevek za izvedbo ekskurzije znaša 4 € za člane LGD ter 6 € za nečlane. Znesek poravnate pri referentu pred začetkom ekskurzije.

____________________________________________________________

KRATKE EKSKURZIJE POMLAD 2018

v pripravi

prijava