Člani

Člani Ljubljanskega geografskega društva so geografi po stroki in srcu. S svojo stanovsko pripadnostjo in dejavnostjo pospešujejo raziskovalno dejavnost, dajejo pobude in sodelujejo pri proučevanju aktualnih geografskih in ostalih problematik, skrbijo za uveljavljanje geografije v sistemu izobraževanja, dajejo strokovna mnenja o aktualnih problemih, ki so relevantni z vidika geografske in sorodnih strok, vzpodbujajo sodelovanje geografov z drugimi strokami, skrbijo za aplikacijo strokovnih spoznanj v družbi in popularizacijo geografskih spoznanj itd.

Ljubljansko geografsko društvo trenutno šteje okoli 280 članov, od tega:

- slabih 250 prvih,

- dobrih 30 drugih in

- 8 častnih članic in članov.


prijava