Novice

Plačilo članarine za leto 2017

1. 02. 2017

Spoštovane članice/člani LGD,
leto je naokoli in spet je tu čas, za poravnavo članarine.
Obvestilu pripenjamo obrazec s podatki za plačilo (izberite ustrezen obrazec glede na tip članstva: 1. člani, 2. člani, diplomanti). Po sklepu občnega zbora z dne 17. 1. 2017 članarina ostaja enaka in znaša:
- za 1. člane 29 EUR,
- za ostale družinske člane 18 EUR ter
- za diplomante preteklega leta 14,5 EUR .
Prosimo vas, da članarino poravnate najpozneje do 28. februarja 2017.

Naj vas na tem mestu prijazno spomnimo, da je delovanje društva v največji meri zagotavljamo člani s plačevanjem članarine. Največja ugodnost članstva za nas vse pa je sam obstoj in delovanje društva ter kontinuirano zagotavljanje pestrega, aktualnega in kakovostnega programa

prijava