Galerija: Geografski večer - Trajnostne in netrajnostne samotne kmetije v 17. stoletju: na primeru Zgornje Savinjske doline

prijava